Extracapsulaire en intracapsulaire lensextracties bij cataract

Onderzoek
D. Hoogendoorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1434-8
Abstract

Samenvatting

Bij de behandeling van cataract heeft de extracapsulaire lensextractie met implantatie van een kunstlens de intracapsulaire extractie goeddeels verdrongen. Deze overgang ging gepaard met een zeer sterke toename van het aantal patiënten dat op deze wijze kon worden behandeld. Deze stijging is sterker naarmate de leeftijd van de patiënten hoger is.

De sterfte tijdens de opname onder patiënten die een lensextractie ondergingen, is wellicht groter dan men zou hebben verwacht, vooral bij hoog-bejaarden. Van 1979-1985 werden bij 79.000 patiënten 200 sterfgevallen geregistreerd.

Auteursinformatie

Landelijke Medische Registratie – Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg, Utrecht.

Contact dr.D.Hoogendoorn, Prins Bernhardlaan 11, 8131 DE Wijhe

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties