Eva's risico

Klinische praktijk
D.W. Erkelens
T.W.A. de Bruin
R. Rienks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1089-91

Dames en Heren,

Niet alleen de bestrijding van ziekte, maar ook de preventie door opsporing en adequate behandeling van risicofactoren hoort tot het werkterrein van de arts. Het vertalen van epidemiologische gegevens naar voor de praktijk aanvaardbaar en doelmatig handelen is moeilijk, ook al omdat het beoogde effect, het uitblijven van ziekteverschijnselen, zich aan het oog van de individuele arts onttrekt. Deze klinische les is een pleidooi om risicofactoren voor atherosclerotische hart- en vaatziekten ook bij jonge vrouwen serieus te nemen.

Patiënt A is een 25-jarige studente, die het huis deelde met haar broer en 's avonds in een bar werkte om de studiefinanciering te harmoniseren met het uitgavenpatroon. Zij was 's ochtends wakker geworden met beklemming op de borst en tintelingen in de handen. Zij had overgegeven en was in paniek geraakt. Dergelijke pijn had zij nooit eerder gehad. Hij nam toe bij lopen.

De geconsulteerde huisarts vond behalve…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Inwendige Geneeskunde: prof.dr.D.W.Erkelens en dr.T W.A.de Bruin, internisten.

Hart-Long-instituut: R.Rienks, cardioloog.

Contact prof.dr.D.W.Erkelens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties