De gegevensregistratie is nog niet op orde

Evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Perspectief
Tinka Floor
Brenda J.M. Frederiks
Nicolette O.M. Woestenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4766
Abstract

Samenvatting

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) is in 2012 voor het eerst geëvalueerd en in 2018 een tweede keer. Doel van dit laatste evaluatieonderzoek was inzicht geven in de doeltreffendheid en neveneffecten van de wet. De onderzoekers maakten niet alleen een juridische analyse van de wetgeving en de parlementaire geschiedenis; ook bezochten ze fertiliteitsklinieken, deden ze onderzoek bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) en interviewden ze betrokkenen en sleutelfiguren. Hieruit vloeiden 17 aanbevelingen voort, gericht aan het ministerie van VWS, de SDKB, de fertiliteitsklinieken en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een aantal van deze aanbevelingen heeft ook gevolgen voor het handelen van fertiliteitsartsen en gynaecologen die werken in klinieken en ziekenhuizen waar donorbehandelingen worden uitgevoerd.

Auteursinformatie

Pro Facto, Groningen: mr. T. Floor, onderzoeker; mr. N.O.M. Woestenburg, onderzoeker. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Gezondheidsrecht, Amsterdam: mr.dr. B.J.M. Frederiks, universitair docent.

Contact B.J.M. Frederiks (b.frederiks@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Tinka Floor ICMJE-formulier
Brenda J.M. Frederiks ICMJE-formulier
Nicolette O.M. Woestenburg ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties