Evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

De gegevensregistratie is nog niet op orde
Recht
03-06-2020
Tinka Floor, Brenda J.M. Frederiks en Nicolette O.M. Woestenburg

Samenvatting

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) is in 2012 voor het eerst geëvalueerd en in 2018 een tweede keer. Doel van dit laatste evaluatieonderzoek was inzicht geven in de doeltreffendheid en neveneffecten van de wet. De onderzoekers maakten niet alleen een juridische analyse van de wetgeving en de parlementaire geschiedenis; ook bezochten ze fertiliteitsklinieken, deden ze onderzoek bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) en interviewden ze betrokkenen en sleutelfiguren. Hieruit vloeiden 17 aanbevelingen voort, gericht aan het ministerie van VWS, de SDKB, de fertiliteitsklinieken en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een aantal van deze aanbevelingen heeft ook gevolgen voor het handelen van fertiliteitsartsen en gynaecologen die werken in klinieken en ziekenhuizen waar donorbehandelingen worden uitgevoerd.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing