Evaluatie-onderzoek van vernieuwing van zorg voor chronisch zieken

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:603

Het thema 2 & 3 behelst de zorgbehoefte van chronisch zieken en de discrepanties tussen deze zorgbehoefte en het feitelijk zorggebruik. In een subsidieronde wil men zich vooral richten op de evaluatie van zorgvernieuwingen met bijzondere aandacht voor ‘transities in de zorg’. Meer specifiek gaat het om vooraanmeldingen voor evaluatie-onderzoek van zorgvernieuwingsprojecten die de overbrugging/opheffing van discrepanties tussen zorgbehoefte en zorgaanbod beogen, m.a.w. zorg-op-maat initiatieven voor chronisch zieken. Een tweede mogelijk onderwerp voor onderzoek is de indicatiestelling als middel ter afstemming van zorgbehoefte en zorgaanbod, met name wordt hier de indicatiestelling op het gebied van de thuiszorg en de hulpmiddelen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties