Subsidies van onderzoekprogramma Chronisch Zieken, tweede tranche

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1351-2

Het ministerie van VWS en OCW financieert het onderzoekprogramma Chronisch Zieken. Het programma wil onderzoek op het terrein van de chronische aandoeningen stimuleren. De uitvoering van het programma wordt verzorgd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een deel van het totale budget is gereserveerd voor onderzoek naar chronische neurologische en (of) psychiatrische aandoeningen. Het voornemen is 6 à 7 subsidies van minimaal ƒ 600.000, en maximaal ƒ  1.200.000, toe te kennen in 1999. Tot 1 oktober 1998 kunnen vooraanmeldingen worden ingediend. Vervolgens zal een beperkt aantal onderzoekgroepen worden uitgenodigd een onderzoeksvoorstel in te dienen. Onderzoeksvoorstellen dienen te voldoen aan…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties