Verkennend onderzoek laat zien waar huisartsen tegenaan lopen

Euthanasie in de thuissituatie

Op een klein tafeltje ligt een rij injectiespuiten.
Bernadette M. Roest
Vera E. van den Berg
Carlo J.W. Leget
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6838
Abstract

Huisartsen hebben een belangrijke rol in de Nederlandse euthanasiepraktijk. Kwalitatief onderzoek laat zien hoe verwachtingen over die rol lijken te veranderen, hoe familieleden grote invloed kunnen uitoefenen tijdens euthanasiebesluitvorming en hoe huisartsen naast de wettelijke criteria soms andere, persoonlijke criteria hanteren wanneer zij besluiten over een euthanasieverzoek.

Voor een genuanceerd debat over euthanasie lijkt het essentieel de kennis op deze gebieden te verdiepen, met aandacht voor de concrete, dagelijkse praktijk. Daarom deden wij een verkennend interviewonderzoek onder huisartsen. Ons doel was het om de behoeften en gevoelde verantwoordelijkheden van huisartsen tijdens euthanasiebesluitvorming in beeld te brengen, in de context van palliatieve zorg in de thuissituatie.

Methode

Dit onderzoek was onderdeel van een grotere studie waaraan ook patiënten, naasten en andere zorgprofessionals deelnamen. In totaal hielden we 50 diepte-interviews.

Voor de deelstudie onder huisartsen werden 11 deelnemers geworven die ruime ervaring hadden met besluitvorming rond het levenseinde. Doelgerichte sampling werd toegepast…

Auteursinformatie

Universiteit voor Humanistiek, afd. zorgethiek, Utrecht: drs. B.M. Roest, huisarts; drs. V.E. van den Berg, MA, en prof.dr. C.J.W. Leget, ethici.

Contact B. Roest (bernadette.roest@phd.uvh.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bernadette M. Roest ICMJE-formulier
Vera E. van den Berg ICMJE-formulier
Carlo J.W. Leget ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties