Eurothema's. Oosteuropese AIDS-preventie; veel 'beleid' maar weinig condooms

Perspectief
J.M. Spanjer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2106-8

Aangezien autoriteiten in Oosteuropese landen zich het recht voorbehouden niet te publiceren over gevoelige zaken, ontbreken betrouwbare gegevens over (voor Westeuropese begrippen hoge) kindersterfte, (relatief korte) verwachte levensduur, voornaamste doodsoorzaken en dubbel pijnlijke ziektebeelden als AIDS. Dubbel pijnlijk, omdat ondanks onomstootbare bewijzen van het tegendeel, AIDS volgens de heersende leer niet voor kón komen wegens het ‘officieel’ ontbreken van westerse decadente fenomenen als druggebruik, prostitutie en homoseksualiteit. Dat artsen en verpleegkundigen in de socialistische heilstaten bovendien nauwelijks kunnen voldoen aan de elementaire regels van de hygiëne door gebrek aan voldoende steriele spullen, was tot voor kort volstrekt onbespreekbaar.

Geen wonder dat politici, microbiologen en artsen in Oosteuropese samenlevingen uit ideologisch oogpunt lang wensten vast te houden aan de theorie dat HIV – het humaan immunodeficiëntievirus dat AIDS veroorzaakt – een nieuw en verderfelijk biologisch wapen is dat Amerikaanse deskundigen ontwikkeld hebben.

Het is in dat licht ook niet verwonderlijk dat…

Auteursinformatie

Mw.drs.jur.J.M.Spanjer, journalist, Plantage Middenlaan 1, 1018 DA Amsterdam.

Ook interessant

Reacties