Etnische verschillen in referentiewaarden
Open

Commentaar
09-02-2012
Charlotte van Noord en Arie Berghout

Auteursinformatie

Maasstad Ziekenhuis, afd. Interne geneeskunde, Rotterdam.

Dr. C. van Noord, AIOS interne geneeskunde; dr. A. Berghout, internist.

Contactpersoon: Dr. C. van Noord (noordc@maasstadziekenhuis.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 december 2011