Hogere HbA1c-waarden bij mensen met donkere huidskleur reflecteren wel degelijk hogere glucoseconcentraties

In het kort
09-02-2012
Marcel Levi

Waarom dit onderzoek?

Het is al langer bekend dat mensen met een donkere huidskleur hogere HbA1c-waarden hebben, maar dikwijls is dit toegeschreven aan variatie in het hemoglobine en daardoor andere glycosyleringspatronen, dan wel een andere overlevingsduur van erytrocyten, in plaats van aan een werkelijk hogere bloedglucoseconcentratie. Dit is des te meer relevant nu ...