Ethiek van preventie: het belang van samenleving en individu

Opinie
L.J. Gunning-Schepers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2558-60

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) heeft met zijn publikatie Ethiek van preventie de discussie over de keuzen in de preventieve zorg geopend.1 Het is goed dat een dergelijke discussie weer eens openlijk gevoerd wordt, aangezien na een overmatig enthousiasme voor preventie in de jaren zeventig en tachtig nu een soort reactie van algemeen wantrouwen ten opzichte van preventieve programma's aanwezig lijkt te zijn. Dit ongedifferentieerde wantrouwen zou ertoe kunnen leiden dat bij het maken van ‘keuzen in de zorg’ preventieve interventies sneller afgewezen worden dan curatieve of verzorgingsinterventies.

In de NRV-publikatie wordt een aantal redenen aangevoerd waarom preventieve programma's anders beoordeeld zouden moeten worden dan curatieve interventies: ze worden vaak ongevraagd, actief aangeboden aan groepen, de gezondheidseffecten zijn voor het individu vaak nauwelijks merkbaar en bovendien pas in de toekomst te verwachten, veel mensen ondervinden de lasten, slechts weinigen de baten. Al deze redenen hebben gemeen dat…

Auteursinformatie

Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.prof.dr.L.J.Gunning-Schepers.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties