Essential neurology

Media
I.M.S. Wilkinson
M. de Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2221

I.M.S.Wilkinson. Essential neurology. 3e druk. 248 bl., fig., tabellen. Blackwell Science, Oxford 1999. ISBN 0-86542-854-9. Prijs: ingen. ƒ 76,40.

De auteur van dit boek heeft zich gericht op medisch studenten en zich als doel gesteld hun voldoende basiskennis van neurologie en neurochirurgie te verschaffen voor het artsexamen. Het boek heeft…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties