Erytheem na subcutane heparinetoediening

Klinische praktijk
A.J.W.M. (Anita) Brouns
K.S.G. (Asiong) Jie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9304
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Heparine-geïnduceerde huidafwijkingen komen frequent voor. Meestal betreft het vertraagde overgevoeligheidsreacties op heparine of andere bestanddelen van de injectievloeistof. Het onderscheid met huidafwijkingen die gerelateerd zijn aan heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT) is belangrijk. Om het risico op HIT in te schatten is de 4T’s-score van Warkentin behulpzaam.

Casus

We presenteren een 36-jarige vrouw die behandeld werd met tinzaparine-injecties vanwege een diepe veneuze trombose. Na 16 dagen behandeling ontwikkelde zij progressieve trombocytopenie en een huidafwijking op een van de plekken waar zij geïnjecteerd was. We stelden de diagnose ‘huidafwijking passend bij HIT en veroorzaakt door gebruik van laagmoleculaire heparine’. Nadat we tinzaparine vervingen door fondaparinux, normaliseerde het trombocytengetal en nam de intensiteit van de huidafwijking af.

Conclusie

Bij patiënten met huidafwijkingen die vermoedelijk zijn ontstaan door heparinegebruik, dient zo spoedig mogelijk een bloedbeeld bepaald te worden. Bij een 4T’s-score ≥ 4 wordt aanbevolen een huidbiopt te nemen en laboratoriumonderzoek naar HIT te verrichten. De heparine moet uit voorzorg vervangen worden door alternatieve anticoagulantia.

Auteursinformatie

Zuyderland Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Heerlen.

Drs. A.J.W.M. Brouns, aios longziekten; dr. K.S.G. Jie, internist-hematoloog (tevens: Zuyd Hogeschool, bijzonder lectoraat Integrative Patient Centred Health Care, Heerlen).

Contact drs. A.J.W.M. Brouns (a.brouns@atriummc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.J.W.M. (Anita) Brouns ICMJE-formulier
K.S.G. (Asiong) Jie ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties