Ernstige vitamine D-deficiëntie bij ruim de helft van de niet-westerse allochtone zwangeren en hun pasgeborenen
Open

Onderzoek
04-03-2006
J.P.M. Wielders, P.D. van Dormaël, P.F. Eskes en M.J. Duk