Ernstige visusdaling door auto-immuunretinopathie

Klinische praktijk
Josianne C.E.M. ten Berge
Marco W.J. Schreurs
B.C.M. (Diana) Dufour-van den Goorbergh
Pauline M. de Witte
Mary J. van Schooneveld
Aniki Rothova
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8039
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Auto-immuunretinopathie (AIR) is een zeldzaam ziektebeeld dat onder andere als een paraneoplastisch syndroom kan voorkomen. AIR is geassocieerd met de aanwezigheid van antiretinale antistoffen. Er wordt verondersteld dat deze antistoffen schade aan de retina veroorzaken, met progressieve visusdaling als gevolg.

Casus

Een 74-jarige man kwam bij de oogarts met ernstige, progressieve visusdaling, zonder noemenswaardige afwijkingen bij het standaard oogheelkundig onderzoek. Het elektroretinogram was kenmerkend voor functieverlies van de fotoreceptoren. In het serum werden antiretinale antistoffen tegen recoverine aangetoond. Na doorverwijzing naar de internist vanwege de verdenking op een paraneoplastische AIR, werd een longcarcinoom gediagnostiseerd. De diagnose ‘carcinoom-geassocieerde paraneoplastische AIR’ werd hiermee bevestigd.

Conclusie

De verdenking op een paraneoplastische AIR is hoog bij een onbegrepen visusdaling, ook bij patiënten zonder bekende maligniteit. Recent zijn in Nederland laboratoriumtechnieken geïmplementeerd voor de bepaling van de antiretinale antistof tegen recoverine, waardoor het stellen van de diagnose ‘AIR’ beter mogelijk is.

Auteursinformatie

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Oogheelkunde: drs. J.C.E.M. ten Berge, arts-onderzoeker oogheelkunde; prof.dr. A. Rothova, oogarts.

Afd. Immunologie: dr. M.W.J. Schreurs, medisch immunoloog; ing. B.C.M. Dufour-van den Goorbergh, hoofdanalist.

AMC, afd. Oogheelkunde, Amsterdam.

Drs. P.M. de Witte, aios oogheelkunde; dr. M.J. van Schooneveld, oogarts.

Contact drs. J.C.E.M. ten Berge (j.tenberge@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Josianne C.E.M. ten Berge ICMJE-formulier
Marco W.J. Schreurs ICMJE-formulier
B.C.M. (Diana) Dufour-van den Goorbergh ICMJE-formulier
Pauline M. de Witte ICMJE-formulier
Mary J. van Schooneveld ICMJE-formulier
Aniki Rothova ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties