Oogklachten wijzend op een tumor elders in het lichaam

Klinische praktijk
M. Marinkovic
J.J.B. van Lanschot
R.O. Schlingemann
M.D. de Smet
P. Saeed
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2393-6
Abstract

Dames en Heren,

Oogklachten kunnen een uiting zijn van een elders in het lichaam gelokaliseerde afwijking. Zo moet men bij een patiënt die eerder werd behandeld voor een niet-oogheelkundige maligniteit en bij wie zich een oogprobleem voordoet, overwegen of er niet een verband kan zijn met de eerder gediagnosticeerde maligniteit, ook als de oncologische behandeling al lang geleden heeft plaatsgevonden. Aan de hand van de volgende ziektegeschiedenissen willen wij u laten zien dat het zowel voor behandelaars van oncologische patiënten als voor de algemene oogarts van belang is hieraan te denken.

Patiënt A is een man van 52 jaar, die uitgebreid werd geanalyseerd in verband met progressieve dysfagie; de klacht bleek te berusten op een oesofaguscarcinoom. Aanvankelijk leek hij in aanmerking te komen voor een resectie. Bij opname in het ziekenhuis voor de reeds geplande operatie had patiënt echter twee recent ontstane huidzwellinkjes. Biopten toonden het histopathologisch beeld van het…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Postbus 22.660, 1100 DD Amsterdam.

Afd. Oogheelkunde: mw.M.Marinkovic, assistent-geneeskundige; dr. R.O.Schlingemann en prof.dr.M.D.de Smet, oogartsen.

Afd. Chirurgie: prof.dr.J.J.B.van Lanschot, chirurg.

Orbitacentrum: P.Saeed, oogarts.

Contact P.Saeed (p.saeed@amc.uva.nl)

Verbeteringen

Ook interessant

Reacties