Ernstige anemie door infectie met het Humaan parvovirus B19 bij een patiënt met een auto-immuun-hemolytische anemie en een B-cel-non-hodgkinlymfoom

Klinische praktijk
I.E. van Dam
A.P. Kater
W. Hart
B.J.H. van den Born
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:153-7
Abstract

Samenvatting

Een 65-jarige man was sinds 15 jaar bekend wegens een geleukemiseerd laaggradig lymfocytair B-cel-non-hodgkinlymfoom met een lage concentratie IgM-kappa-paraproteïne. Hij werd opgenomen met een ernstige anemie en reticulocytopenie. Twee weken daarvóór was gestart met een behandeling met prednison en chloorambucil wegens een recent geconstateerde coombs-positieve hemolytische anemie. Patiënt kreeg toen ook een bloedtransfusie. Tijdens opname werd een cristabiopt verricht, waarbij geen aanwijzingen werden gevonden voor beenmergverdringing, maar wel opvallend grote pro-erytroblasten waarneembaar waren. Hoewel serologisch onderzoek naar Humaan parvovirus B19 negatief was, liet de PCR een sterk verhoogde ‘viral load’ zien met meer dan 1 × 1011 kopieën/ml, passend bij een primaire parvovirusinfectie. In retrospectie was deze infectie waarschijnlijk veroorzaakt door een eerdere bloedtransfusie met bloed dat niet veilig was voor parvovirus. Behandeling met humaan immuunglobuline werd ingezet, waarna de viral load daalde en het hemoglobinegehalte normaliseerde. Deze casus illustreert dat men bij een reticulocytopenie bij patiënten met een hematologische ziekte die gepaard gaat met een verkorte levensduur van de erytrocyt moet denken aan een primaire parvovirusinfectie, met name na een recente transfusie. Om een parvovirusinfectie te voorkomen is door de Gezondheidsraad een richtlijn opgesteld, waarin patiënten met een hoog risico voor een ernstige infectie met het Humaan parvovirus B19 ‘virusveilige’ bloedproducten ontvangen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:153-7

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Inwendige Geneeskunde: mw.I.E.van Dam, arts in opleiding tot radiotherapeut; hr.B.J.H.van den Born, internist.

Afd. Hematologie: hr.dr.A.P.Kater, internist-hematoloog.

Hr.dr.W.Hart, internist n.p., Naarden.

Contact mw.I.E.van Dam (i.e.vandam@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties