Ernstig glaucoom bij een saxofonist
Open

Stoppen met spelen of niet?
Casuïstiek
17-02-2014
Martine I. van Angelen, Jan H. van Angelen en Richard H.C. Zegers

Achtergrond

Glaucoom is een oogziekte waarbij de hoogte van de oogdruk de snelheid van progressie in belangrijke mate bepaalt. Een minder bekende oorzaak van oogdrukverhoging is het bespelen van een blaasinstrument.

Casus

Bij een 49-jarige man met nog één functionerend oog met daarin gevorderd glaucoom, bleek de oogdruk te verdubbelen als hij saxofoon speelde. Hij kreeg dan ook het advies te stoppen met spelen; een advies met ernstige consequenties aangezien hij beroepsmusicus was.

Conclusie

Ondanks de magere wetenschappelijke fundering voor het advies om te stoppen leek dit bij deze glaucoompatiënt gerechtvaardigd, vanwege zijn relatief jonge leeftijd en zijn gevorderde oogaandoening.