Stoppen met spelen of niet?

Ernstig glaucoom bij een saxofonist

Klinische praktijk
Martine I. van Angelen
Jan H. van Angelen
Richard H.C. Zegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6709
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Glaucoom is een oogziekte waarbij de hoogte van de oogdruk de snelheid van progressie in belangrijke mate bepaalt. Een minder bekende oorzaak van oogdrukverhoging is het bespelen van een blaasinstrument.

Casus

Bij een 49-jarige man met nog één functionerend oog met daarin gevorderd glaucoom, bleek de oogdruk te verdubbelen als hij saxofoon speelde. Hij kreeg dan ook het advies te stoppen met spelen; een advies met ernstige consequenties aangezien hij beroepsmusicus was.

Conclusie

Ondanks de magere wetenschappelijke fundering voor het advies om te stoppen leek dit bij deze glaucoompatiënt gerechtvaardigd, vanwege zijn relatief jonge leeftijd en zijn gevorderde oogaandoening.

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Oogheelkunde, Utrecht/Zeist.

M.I. van Angelen, optometrist; dr. R.H.C. Zegers, oogarts.

Universiteit Utrecht, Institute for Marine and Atmospheric research, Utrecht.

Dr. J.H. van Angelen, onderzoeker.

Contact dr. R.H.C. Zegers (r.h.zegers@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 31 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Martine I. van Angelen ICMJE-formulier
Jan H. van Angelen ICMJE-formulier
Richard H.C. Zegers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties