Erfelijkheidsadvisering, prenatale diagnostiek en abortus provocatus in hun onderlinge samenhang.

Media
M.F. Niermeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:417

Erfelijkheidsadvisering, prenatale diagnostiek en abortus provocatus in hun onderlinge samenhang. Een rapport van de werkgroep Biowetenschappen van het Katholiek Studiecentrum, Nijmegen. 2e, bewerkte druk. (Cahiers van het Katholiek Studiecentrum, nr. 3.) 117 bl. Gooi en Sticht, Hilversum 1986. Prijs: ingen. ƒ 12,50.

Een werkgroep bestaande uit psycholoog, gynaecoloog, socioloog, klinisch geneticus…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties