Er zijn raciale verschillen in de uitkomst van levertransplantatie, maar de oorzaak is onduidelijk

Onderzoek
S. de Rave
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:963-4

Het aantal levertransplantaties in de VS neemt toe, ook bij leden van minderheidsgroepen. Bij niertransplantaties blijkt dat met name laat transplantaatfalen vaker voorkomt bij Afro-Amerikanen. Mogelijke verklaringen zijn hogere frequenties van late acute afstoting en van chronische afstoting, lagere socio-economische status en mindere therapietrouw. Om de vraag te beantwoorden of…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties