Huisartsen over goede levenseindezorg

‘Er zijn meer manieren om menswaardig te sterven’

Lorette Harbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4536

Huisartsen begeleiden regelmatig patiënten tijdens hun laatste levensfase. Twee huisartsen vertellen hoe zij deze zorg ervaren en delen hun visie op euthanasie. ‘Mensen denken dat het heel eenvoudig is.’

Het draagvlak voor euthanasie is toegenomen: er worden niet alleen vaker euthanasieverzoeken gedaan, ze worden ook vaker gehonoreerd. Dat is een van de conclusies van een literatuuronderzoek dat dit jaar werd gepubliceerd in Huisarts en Wetenschap. De meeste huisartsen kunnen zich in principe ook vinden in euthanasie; het percentage dat ertegen is, is sinds 2005 stabiel op 7%. Wel ervaren artsen een toenemende druk van patiënten en hun naasten om euthanasie uit te voeren, aldus het Nederlands Huisartsen Genootschap in 2015.

NTvG sprak voor dit themanummer 2 huisartsen over hun ervaringen en overwegingen op dit terrein: een jonge…

Auteursinformatie

L. Harbers, nieuwsredacteur NTvG

Contact Redactie NTvG (redactie@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties