Is er een oorzakelijk verband tussen het rookgedrag van de vader en aangeboren afwijkingen bij het kind?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1569-70

VRAAG 5. In de 25 jaar dat ik huisarts ben, heb ik opgemerkt dat er (althans in mijn praktijk) opvallend vaak een verband bestaat tussen het voorkomen van aangeboren afwijkingen en het rookgedrag van de vader van het betreffende kind. Het gaat hier om afwijkingen als spina bifida, vitia cordis, hematologische aandoeningen, neuroblastoma, het hebben van te weinig vingers aan één hand, het hebben van een vinger te veel, perceptiedoofheid. In bijna al deze gevallen was er sprake van een veel sigaretten rokende vader (die meestal zware of halfzware shag gebruikte) en een moeder die nooit rookte. Mijn vraag luidt als volgt: gaat het hier steeds om een samenloop van omstandigheden, of bestaat er mogelijk een oorzakelijk verband? Is hierover iets bekend uit de literatuur? En indien er aanwijzingen zijn dat er mogelijk een oorzakelijk verband bestaat (vergelijkbaar met bestralingseffecten op de zaadcel; tenslotte hebben teerprodukten en radioactieve straling gemeen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties