Epilepsie, stoornissen van gedrag en bewustzijn bij normale thyroxinewaarden: denk tóch aan de schildklier

Klinische praktijk
A.F.J.E. Vrancken
K.P.J. Braun
H.W. de Valk
G.J.E. Rinkel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:5-3
Abstract

Dames en Heren,

Hyper- en hypothyreoïdie kunnen, wanneer ze niet behandeld worden, leiden tot neurologische en psychiatrische verschijnselen zoals oogbewegingsstoornissen, visusklachten, spierzwakte, neuropathie, depressie, psychose, dementie en coma.12 In de afgelopen 5 jaar zagen wij 3 patiënten met ernstige, wisselende neuropsychiatrische verschijnselen en epileptische aanvallen. Allen hadden een normale concentratie totaal thyroxine (T4) en vrij T4, maar een verhoogde concentratie schildklierstimulerend hormoon (TSH). De aanwezigheid van verhoogde titers schildklierantilichamen in het bloed vormde de sleutel tot de diagnose en leidde tot succesvolle behandeling.

Patiënt A, een 51-jarige Marokkaanse man met onlangs gediagnosticeerde en goed gereguleerde diabetes mellitus type 2, werd overgeplaatst naar de afdeling Intensive Care van ons ziekenhuis vanwege ademhalingsinsufficiëntie bij onbegrepen coma en moeilijk behandelbare epilepsie.

Sinds een halfjaar had hij episoden met verminderd en traag reageren, verwardheid, vergeetachtigheid, visuele en akoestische hallucinaties, een slingerend looppatroon, trillen van armen en benen en…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Neurologie: A.F.J.E.Vrancken en K.P.J.Braun, assistent-geneeskundigen; dr.G.J.E.Rinkel, neuroloog.

Afd. Interne Geneeskunde/Endocrinologie: dr. H.W.de Valk, internist-endocrinoloog.

Contact A.F.J.E.Vrancken

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties