Epidemiologische ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot chronische inflammatoire darmziekten

Klinische praktijk
M.G.V.M. Russel
R.W. Stockbrügger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1448-52
Abstract

Samenvatting

- De incidentie van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa in de westerse wereld is in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw sterk gestegen, waarna een plateaufase werd bereikt van ongeveer 7 respectievelijk 12 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners per jaar.

- Beide chronische inflammatoire darmziekten openbaren zich met name op jonge leeftijd, tussen de 15 en 30 jaar. De meeste patiënten hebben tegenwoordig een normale levensverwachting vergeleken met de algemene bevolking.

- Pathogenetisch lijkt er een multifactorieel model te zijn waarbij een samenspel tussen genetische predispositie, omgevingsfactoren en (post aut propter) veranderingen van het immuunapparaat van belang is.

- Wat de omgevingsfactoren betreft, is het eenduidig aangetoond dat roken een risicofactor is voor het ontstaan van de ziekte van Crohn; tevens beïnvloedt roken het ziektebeloop duidelijk ongunstig. Stoppen met roken daarentegen is een risicofactor voor het ontstaan van colitis ulcerosa.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Gastro-enterologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Dr.M.G.V.M.Russel en prof.dr.R.W.Stockbrügger, gastro-enterologen.

Contact dr.M.G.V.M.Russel (mru@sint.azm.nl)

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties