Epidemiologie van mazelen in Nederland: een verkennende analyse van aangiften

Onderzoek
J. Wallinga
S. van den Hof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:171-4
Abstract

Samenvatting

Doel

Verkennende beschouwing van de effecten van het gevoerde vaccinatiebeleid op de incidentie van mazelen.

Opzet

Retrospectief onderzoek en wiskundige modellering.

Methode

Er werd een analyse verricht van landelijke en regionale aangiftecijfers van mazelen in de periode januari 1976 (waarin vaccinatie werd ingevoerd) tot en met september 1999; deze cijfers waren verkregen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast werd door computersimulaties met een wiskundig model de verwachte incidentie van mazelen berekend vanaf 1976.

Resultaten

Volgens de berekende verwachting zou mazelen bij het huidige vaccinatieschema niet persistent in Nederland kunnen voorkomen. Volgens de aangiften van mazelengevallen was mazelen op landelijk niveau toch persistent. Op regionaal niveau bezien leek mazelen niet persistent, ook niet in regio's met een lage vaccinatiegraad. Een mogelijke oorzaak van de onverwachte persistentie op landelijk niveau is het asynchrone regionale verloop van de 6-jarige epidemische cyclus van mazelen, waarbij mazeleninfectie overspringt van een regio naar een andere regio.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Dr.J.Wallinga, populatiebioloog; mw.drs.S.van den Hof, epidemioloog.

Contact dr.J.Wallinga

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties