Enterovesicale fistel door gemigreerde galwegstent

Klinische praktijk
Sanne Wagemakers
Maaike Ibelings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3615
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij 5% van de endoscopisch geplaatste choledochusstents treedt distale migratie op. De meeste stents passeren de darm spontaan. Bij sommige patiënten gebeurt dit niet en kunnen complicaties als perforatie, fistel- en abcesvorming optreden.

Casus

Een 76-jarige vrouw onderging een endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP) vanwege een choledochussteen, deze werd vergruisd en een plastic endoprothese werd geplaatst. Na een half jaar kwam patiënte met recidiverende urineweginfecties. Een CT-abdomen toonde de choledochusstent die het sigmoïd perforeerde en in de urineblaas stak. Patiënte onderging een sigmoïdresectie, de stent werd uit de blaas verwijderd en het blaasdak werd overhecht.

Conclusie

Darmperforatie en fistelvorming na migratie van een endoscopisch geplaatste choledochusstent zijn zeldzame, maar ernstige complicaties. Vaak zijn symptomen van stentmigratie aspecifiek. Als de diagnose gesteld is, zullen patiënten goed geïnstrueerd en regelmatig gecontroleerd moeten worden, zeker patiënten met bekende risicofactoren als adhesies, diverticulose en abdominale hernia's. Als de stent niet spontaan passeert, zal deze verwijderd moeten worden.

Auteursinformatie

TweeSteden Ziekenhuis, afd. Chirurgie Tilburg.

Drs. S. Wagemakers, anios chirurgie; dr. M. Ibelings, chirurg.

Contact drs. S. Wagemakers (mibelings@tsz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 juli 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties