Enig effect van volumereductie met ‘coils’ bij COPD

Onderzoek
Geertjan Wesseling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D651
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Bij veel patiënten met COPD speelt hyperinflatie een belangrijke rol. Luchtwegverwijders kunnen daarop van invloed zijn, maar de longfunctiestoornissen bij COPD persisteren per definitie en bepalen mede de inspanningstolerantie. Bij geselecteerde patiënten kan vermindering van het longvolume met chirurgische of endoscopische technieken verlichting geven. Met klepjes bijvoorbeeld kunnen de luchtwegen worden afgesloten, waardoor emfysemateuze longdelen samenvallen en min of meer intact longparenchym mogelijk beter functioneert.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de effectiviteit en veiligheid van het plaatsen van spiraaltjes (‘coils’) in de luchtwegen bij patiënten met longemfyseem en ernstige hyperinflatie?

Hoe werd dit onderzocht?

De onderzoekers randomiseerden 315 patiënten tussen het 2 keer plaatsen van enkele tientallen spiraaltjes plus de standaardbehandeling (n = 158) en alleen standaardbehandeling met inhalatiemedicatie en revalidatie (n = 157). Bij 144 van de patiënten in de interventiegroep werden beide longen behandeld met een tussenpoos van ongeveer 4 maanden; 11 patiënten werden eenzijdig behandeld. De primaire uitkomstmaat was verbetering op de 6-minutenlooptest.

Belangrijkste resultaten

Na 6 maanden was de loopafstand in 6 min toegenomen met 10,3 m in de interventiegroep en afgenomen met 7,6 m in de controlegroep; dit verschil was significant. Ook de longfunctie en kwaliteit van leven verbeterden, maar de omvang van deze effecten was beperkt. Bijwerkingen van de procedure waren pneumothorax, pneumonie, hemoptoë en longaanvallen, die bij de interventiegroep tot enkele maanden na de ingreep vaker voorkwamen.

Consequenties voor de praktijk

De auteurs concluderen dat deze vorm van longvolumereductie de inspanningstolerantie van patiënten met emfyseem en ernstige hyperinflatie verbetert.

Literatuur
  1. Sciurba FC, et al. Effect of endobronchial coils vs usual care on exercise tolerance in patients with severe emphysema: the RENEW randomized clinical trial. JAMA. 2016;315:2178-89. Medline

Auteursinformatie

Contact (g.wesseling@mumc.nl)

Endoscopische longvolumereductie voor COPD

Gerelateerde artikelen

Reacties