Endovasculaire embolisatie bij gastro-intestinale bloedingen

Klinische praktijk
Th.E.A.M. de Jong
M. van Haastert
J.H.W. Bergmann
L.J.M. Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:89-4
Abstract

Samenvatting

Aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen worden de indicaties, de techniek en de materiaalkeuze bij endovasculaire embolisatie besproken. Bij een 73-jarige vrouw, bekend wegens Henoch-Schönlein-vasculitis en opgenomen wegens bloedbraken en melaena, werd op het angiogram een extravasaat uit een tak van de A. pancreaticoduodenalis gezien. Een catheter werd vanuit de A. hepatica communis zoveel mogelijk in de A. pancreaticoduodenalis opgeschoven, waarna de bloeding met polyvinylalcohol (PVA)-partikels van 0,3-0,5 mm diameter tot staan werd gebracht.

Bij een 82-jarige vrouw, bekend wegens chronische decompensatio cordis, ontwikkelde zich na een papillotomie ernstige haematemesis. Met behulp van een twintigtal PVA-partikels werd de bloedende A. pancreaticoduodenalis inferior ramus posterior geëmboliseerd.

Na een pancreaticoduodenectomie volgens Whipple in verband met een carcinoom van de papil van Vater raakte een 75-jarige man de dag voor ontslag in shock. Angiografie toonde een extravasaat uit de A. hepatica dextra. Door het achterlaten van micro-‘coils’ en een coaxiale balloncatheter net proximaal van de splitsing van de A. hepatica propria gelukte het de bloeding tot staan te brengen.

Geen van de patiënten kreeg een recidiefbloeding en allen konden in goede toestand worden ontslagen. In geval van een veranderde anatomische situatie ter plaatse of een slechte toestand van de patiënt kan endovasculaire embolisatie bij een gastro-intestinale bloeding uitkomst bieden.

Auteursinformatie

Martini Ziekenhuis, locatie Van Swieten, Postbus 30033, 9700 RM Groningen.

Afd. Radiodiagnostiek: Th.E.A.M.de Jong, radiodiagnost.

Afd. Maag-, Darm- en Stofwisselingsziekten: M.van Haastert en J.H.W.Bergmann, maag-darmartsen.

Afd. Algemene Chirurgie: dr.L.J.M.Vos, chirurg.

Contact Th.E.A.M.de Jong

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties