Endocarditis door Aggregatibacter (voorheen: Actinobacillus) actinomycetemcomitans, een bacterie met karakteristieke stervormige kolonies
Open

Casuïstiek
07-04-2008
A.S. Lampe, M.A. Schroijen en S.J. Smith

Een 72-jarige man, die al bijna 20 jaar een kunstklep had, was sinds enkele weken zeer vermoeid en was 5 kg afgevallen. Sinds enkele dagen had hij perioden met koorts en koude rillingen, en daarbij een droge hoest. Met het oog op mogelijke endocarditis werden bloedkweken ingezet. Daarin vonden wij een fijn, gramnegatief staafje met een kleine, gladde, bolle kolonie, dat moeizaam groeide. Wij dachten aan een micro-organisme uit de ‘HACEK-groep’, dat is een groep micro-organismen bestaande uit Haemophilus aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae en Aggregatibacter (voorheen: Actinobacillus) actinomycetemcomitans. Bij zorgvuldige observatie viel op dat de bacterie stervormige kolonies maakte, waarmee A. actinomycetemcomitans bewezen was als oorzaak van deze niet-acute endocarditis. De patiënt kreeg antibiotische behandeling. Omdat niet-acute endocarditis vaak wordt veroorzaakt door verborgen gebreken in mond of gebit en A. actinomycetemcomitans een belangrijke rol speelt bij ernstige vormen van peridontitis, werd een kaakchirurg in consult gevraagd. Deze stelde multifocale peridontitis vast en saneerde patiënt. Na 6 weken antibiotische behandeling verliet deze in goede gezondheid het ziekenhuis.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:827-30