Embryopathie Softenon ontrafeld

Embryopathie Softenon ontrafeld
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:C3

Het gebruik van thalidomide, ofwel Softenon, werd een halve eeuw geleden gestaakt vanwege teratogene effecten bij mensen. Bij muizen traden die effecten niet op. Pas nu zijn Duitse onderzoekers erin geslaagd hiervoor een verklaring te vinden.

Thalidomide werd aanbevolen als slaapmiddel, sedativum, pijnstiller en als middel tegen zwangerschapsbraken. Maar het gebruik leidde tot onder meer reductiedefecten van de bovenste ledematen (focomelie). Bij onderzoek op muizen had het middel veilig geleken. Het verschil tussen mens en muis zit volgens de onderzoekers in de mate waarin het radicaal superoxide wordt opgeruimd. Als thalidomide aanwezig is, produceren menselijke embryonale fibroblasten niet alleen veel superoxide, de cellen blijken daarnaast slecht in staat het radicaal op te ruimen. Muizencellen daarentegen produceren minder superoxide, dat bovendien door het antioxidant gluthation wordt weggevangen voordat het schade kan aanrichten. De onderzoekers schrijven dat het met de nieuwe kennis mogelijk moet zijn thalidomideproducten te ontwikkelen die niet teratogeen zijn, maar waarbij de huidige toepassing als immuunmodulerend of tumorremmend middel behouden blijft. (Mol Pharmaceutics. 2008; 5:1138-44)

Reacties