Optische-diagnose-strategie voor colorectale poliepen nog niet geïmplementeerd

Elektronische chromo-endoscopie

5 jaar later
Britt B.S.L. Houwen
Evelien Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5505
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd?

Samenvatting

Tijdens een coloscopie worden alle gedetecteerde poliepen verwijderd en ingezonden voor histopathologisch onderzoek. Het interval voor een surveillancecoloscopie wordt mede bepaald aan de hand van de uitslag van het histopathologische onderzoek. Circa 60% van alle colorectale poliepen is 1-5 mm groot; deze poliepen zijn zelden kwaadaardig (0-0,1%). Als het mogelijk is om tijdens een coloscopie ‘op het oog’ te bepalen of een kleine poliep neoplastisch of niet-neoplastisch is, dan is histopathologisch onderzoek niet meer nodig. Als endoscopisten deze optische-diagnose-strategie toepassen kan dat een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. Voordat deze strategie veilig in de praktijk kan worden gebracht moet die wel aan nauwkeurigheidseisen voldoen. De ontwikkeling van elektronische chromo-endoscopie heeft ervoor gezorgd dat de optische beoordeling van colorectale poliepen accurater is geworden. Onderzoek laat echter zien dat sommige endoscopisten niet in staat zijn om aan de gestelde accuratesse-eisen te voldoen, ondanks training. Door het verschil in diagnostische accuratesse tussen endoscopisten en het ontbreken van een accreditatiesysteem is de implementatie van de optische-diagnose-strategie nog steeds niet succesvol.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam: drs. B.B.S.L. Houwen, arts-onderzoeker; prof.dr. E. Dekker, mdl-arts.

Contact E. Dekker (e.dekker@amsterdamumc.nl)) (e.dekker@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Britt B.S.L. Houwen ICMJE-formulier
Evelien Dekker ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties