Elektro-acupunctuur helpt een beetje bij obstipatie

Onderzoek
Fleur Steenborg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1147
Download PDF

Waarom dit onderzoek?

Chronische functionele obstipatie komt voor bij 16% van de wereldbevolking. Laxeermiddelen werken slechts tijdelijk, elektro-acupunctuur (acupunctuur met stroomstootjes tussen 2 acupunctuurpunten) geeft volgens sommigen langdurige verlichting van klachten. Veel trials zijn echter klein of hebben andere methodologische beperkingen.

Onderzoeksvraag

Is 8 weken elektro-acupunctuur effectief bij patiënten met chronische functionele obstipatie en houdt het effect aan tijdens een follow-upperiode van 12 weken?

Hoe werd dit onderzocht?

In een gerandomiseerde trial in 15 Chinese ziekenhuizen kregen 1075 patiënten met chronische functionele obstipatie elektro-acupunctuur of ‘sham’-elektro-acupunctuur. Zij ondergingen in 8 weken 28 naaldsessies en werden hierna nog 12 weken gevolgd. De shamgroep kreeg naalden op non-acupunctuurpunten, zonder stroom en minder diep in de huid. De deelnemers hielden een dagboek bij en vulden vragenlijsten in. Als de ontlasting 3 dagen uitbleef mochten de deelnemers een klysma gebruiken. De primaire uitkomstmaat was een verandering in het gemiddelde aantal complete spontane defecaties (‘complete spontaneous bowel movements’, CSBM’s) in de eerste 8 weken. De onderzoekers keken secundair naar week 9-20.

Belangrijkste resultaten

Bij aanvang hadden de deelnemers gemiddeld 130 maanden last van obstipatie en 0,4 succesvolle spontane defecaties per week; onvolledige stoelgangen werden niet meegeteld. Het gemiddelde aantal wekelijkse CSBM’s steeg in de eerste 8 weken met 1,76 in de acupunctuurgroep en met 0,87 in de controlegroep, een verschil van 0,90 (95%-BI: 0,74-1,10; p < 0,001). Tijdens week 9-20 was het aantal CSBM’s ten opzichte van de situatie bij aanvang gemiddeld 1,96 per week hoger in de acupunctuurgroep en 0,89 in de shamgroep, een verschil van 1,09 (95%-BI: 0,94-1,31; p < 0,001). Van de acupunctuurpatiënten had 31,3% in de behandelperiode en 37,7% in de follow-upperiode 3 of meer CSBM’s per week, vergeleken met respectievelijk 12,1% en 14,1% van de controlepatiënten (p < 0,001). Bijwerkingen waren licht of kortstondig en kwamen in beide groepen bij ongeveer 5% van de deelnemers voor.

Consequenties voor de praktijk

Elektro-acupunctuur lijkt veilig en op het eerste gezicht effectief bij de behandeling van chronische obstipatie. Of effectiviteit a priori geloofwaardig is valt natuurlijk te betwisten; eerder stonden Chinese onderzoekers nog onder vuur vanwege hun integriteit. Een exclusiecriterium was een eerdere acupunctuurbehandeling voor obstipatie. Door de diepgewortelde acupunctuurcultuur in China zal een deel van de deelnemers het verschil tussen sham en echte acupunctuur echter mogelijk toch herkennen. De acupuncturisten wisten sowieso welk type acupunctuur zij gaven, wat het placebo-effect kan hebben versterkt. Genoeg bias om de resultaten met een korreltje zout te nemen.

Literatuur
  1. Liu Z, et al. Acupuncture for chronic severe functional constipation: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med. 2016;165:761-9. Medlinedoi: 10.7326/M15-3118

Auteursinformatie

Contact (f.steenborg@ntvg.nl)

Over de timing van gerandomiseerde trials

Gerelateerde artikelen

Reacties