Hoe eerder, hoe beter?

Over de timing van gerandomiseerde trials

Opinie
Rolf H.H. Groenwold
Patrick M.M. Bossuyt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1204
Abstract

Gerandomiseerd dubbelblind onderzoek (de RCT) is een krachtige onderzoeksopzet. Randomisatie en blindering zorgen ervoor dat de groepen die worden vergeleken ook werkelijk uitwisselbaar zijn, als ze tenminste groot genoeg zijn. Eventuele verschillen in gezondheidsuitkomsten kunnen dan terecht worden toegeschreven aan dat ene aspect waarop die twee groepen verschillen: de behandeling.1 In dit commentaar zullen wij echter betogen dat het inzetten van deze sterke onderzoeksopzet op het verkeerde moment tot ongewenste situaties kan leiden.

Bouwstenen van kennis

Voordat men zich uitspreekt over de effecten van een behandeling in een RCT is er meestal al een lange weg afgelegd. Verschillende onderzoeken, met verschillende opzetten, leveren elk kleine brokjes kennis op, die bij elkaar de bouwstenen vormen voor een conclusie over de effectiviteit van een behandeling.

De ontwikkeling van geneesmiddelen is daar een goed voorbeeld van: op basis van bekende of veronderstelde pathofysiologische processen worden moleculen ontwikkeld die ingrijpen op die processen…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Dr. R.H.H. Groenwold, arts-epidemioloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bioinformatica, Amsterdam.

Prof.dr. P.M.M. Bossuyt, klinisch epidemioloog.

Contact dr. R.H.H. Groenwold (r.h.h.groenwold@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rolf H.H. Groenwold ICMJE-formulier
Patrick M.M. Bossuyt ICMJE-formulier
Elektro-acupunctuur helpt een beetje bij obstipatie

Ook interessant

Reacties