huisartsen positief over ‘reflecterend testen’*

Eigen inbreng van het laboratorium

Onderzoek
Wytze P. Oosterhuis
Jeffrey F.W. Keuren
Wilhelmine P.H.G. Verboeket-van de Venne
Frank L.M. Soomers
H.E.J.H. (Jelle) Stoffers
Henne A. Kleinveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A486
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan wat huisartsen vinden van het toevoegen van testen en commentaar aan uitslagrapporten door laboratoriumspecialisten, ‘reflecterend testen’ genoemd.

Opzet

Beschrijvend.

Methode

In de regio Oostelijk Zuid-Limburg kregen 155 huisartsen een lijst met 10 fictieve patiëntencasussen waarbij een test aan de oorspronkelijke uitslag toegevoegd kon worden. Hierbij konden de huisartsen kiezen welke actie van het laboratorium de voorkeur had: test toevoegen, huisarts bellen, schriftelijk commentaar geven of geen actie. Bovendien werden de huisartsen gevraagd bij 200 uitslagrapporten van hun eigen patiënten aan te geven welk effect de toegevoegde testen en het commentaar hadden gehad op de diagnostiek, de behandeling of de verwijzing van de patiënt.

Resultaten

De respons op lijst met fictieve casussen was 45%. De meeste huisartsen gaven aan dat het laboratorium bij bepaalde casussen zelf het initiatief kan nemen om extra testen te doen en commentaar bij de uitslag te geven. Van de vragenlijsten bij de uitslagrapporten werd 78% geretourneerd door 87% van de huisartsen. In vrijwel alle gevallen (99%) vond men de dienstverlening zinvol. Bij ruim de helft van de patiënten (53%) had reflecterend testen invloed op het beleid van de huisarts.

Conclusie

Reflecterend testen werd door de ondervraagde huisartsen over het algemeen positief gewaardeerd. In ruim de helft van de gevallen leidde het tot nadere diagnostiek of aanpassing van de behandeling.

Auteursinformatie

*Een gedeelte van dit artikel is eerder verschenen als ingezonden brief in de Annals of Clinical Biochemistry (2009;46:346-7) met als titel ‘Reflective testing in the Netherlands: usefulness to improve the diagnostic and therapeutic process in general practice’.

Atrium Medisch Centrum Parkstad, afd. Klinische Chemie, Heerlen.

Dr. drs. W.P. Oosterhuis, arts klinische chemie, epidemioloog; dr. J.F.W. Keuren, klinisch chemicus in opleiding; dr. W.P.H.G. Verboeket-van de Venne, wetenschappelijk assistent klinische chemie; dr. H.A. Kleinveld, klinisch chemicus.

Medisch Centrum West Kerkrade, Kerkrade.

Contact dr. drs. W.P. Oosterhuis (w.oosterhuis@atriummc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: Mede ondersteund door een bijdrage van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten project 4123039.

Ook interessant

Reacties