EG-recht en de gezondheidszorg; enkele relevante aspecten

Perspectief
H.D.C. Roscam Abbing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:544-8

Inleiding

Het bereiken van de doelstellingen van de Europese Gemeenschap (EG) heeft met de Europese Akte van 1986 een nieuwe impuls gekregen. Het streven is erop gericht met ingang van 1 januari 1993 een gemeenschappelijke Europese markt te realiseren. Ook al blijft de gezondheidszorg, een terrein dat geen onderdeel vormt van de gemeenschappelijke doelstellingen van de EG, grotendeels een kwestie van nationaal beleid, toch is de totstandkoming van een interne markt binnen de EG, en het harmonisatie- en integratieproces in dat verband, daarop rechtstreeks dan wel indirect van invloed. Zo is de EG-doelstelling gericht op het vrije verkeer van personen en diensten ook van toepassing op beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, is het vrije verkeer van goederen voor de gezondheidszorg met name van belang vanwege EG-regels inzake geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, vereist de gezondheidsbescherming vanwege het wegvallen van de binnengrenzen onder meer een uniform beleid ten aanzien van besmettelijke ziekten en…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Gezondheidsrecht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Mw.prof.mr.H.D.C.Roscam Abbing.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties