Effectieve behandeling van auto-immune trombocytopenische purpura met kortdurend hoge doses dexamethason

Nieuws
J. van der Lelie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:397

Volwassen patiënten met auto-immune trombocytopenische purpura (ITP) worden gewoonlijk behandeld met hoge doseringen prednison, waarna bij een goede reactie de dosering geleidelijk over een periode van enkele weken tot maanden wordt verlaagd en zo mogelijk gestaakt. Dit leidt tot langdurige blootstelling aan prednison, met alle nadelige gevolgen van dien.

Cheng…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties