Effecten van arbeidsomstandigheden op de zwangerschap verdienen aandacht binnen de preconceptiezorg

Opinie
Teus Brand
Veronique W.T. Ruiz van Haperen
Elsbeth H. van Vliet-Lachotzki
Eric A.P. Steegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A363
Abstract

Samenvatting

  • Arbeidsomstandigheden behoren tot de exogene factoren die tot het optreden van zwangerschapcomplicaties kunnen leiden.

  • Aandacht voor de arbeidsomstandigheden van de toekomstig zwangere bij de preconceptiezorg kan hier verandering in brengen, aangezien de expositie aan schadelijke werkfactoren veranderd kan worden.

  • De rol van werkfactoren is echter tot heden binnen de preconceptiezorg onderbelicht en blijft in de dagelijkse verloskundige praktijk vaak onbesproken. In dit artikel zetten wij de meest relevante literatuur op een rij.

  • Beroepsmatige blootstelling aan bepaalde chemicaliën, stressvol werk en nachtdiensten tijdens de vroege zwangerschap verhoogt het risico op een spontane abortus.

  • Als de moeder of vader voor de conceptie aan organische oplosmiddelen worden blootgesteld, of de moeder tijdens de vroege zwangerschap, dan is het risico op aangeboren afwijkingen verhoogd. Dit geldt ook voor blootstelling aan pesticiden van de moeder in de vroege zwangerschap of van de vader rond de conceptie.

  • Wij pleiten ervoor dat de bedrijfsarts betrokken wordt bij preconceptie-advies, aangezien deze een bijdrage kan leveren aan het verminderen van het optreden van zwangerschapscomplicaties door beïnvloeding van werkgebonden factoren.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam.

Dr. T. Brand, bedrijfsarts.

Gezondheidsraad, Den Haag.

Dr.ir. V.W.T. Ruiz van Haperen.

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijkheidsvraagstukken, Soest.

Erasmus MC, afd. Verloskunde en Vrouwenziekten, Rotterdam.

Prof.dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog.

Contact dr. T. Brand (t.brand@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 oktober 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties