Effect van alcoholabstinentie op postoperatief beloop
Open

In het kort
16-09-1999
J. Geerling

Uit verscheidene onderzoeken is gebleken dat het dagelijks gebruik van flinke hoeveelheden alcohol een ongunstige invloed heeft op de postoperatieve morbiditeit. Tønnesen et al. zijn in een gecontroleerd en gerandomiseerd onderzoek nagegaan in hoeverre alcoholabstinentie gedurende 1 maand voorafgaand aan een operatie de postoperatieve morbiditeit beïnvloedde bij mannen die tenminste ...