Effect van adjuvante chemotherapie bij hoogrisicomammacarcinoom ook na langdurige follow-up nog aanwezig

A. Jager
J.W. Baars
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1423

Patiënten die geopereerd zijn voor mammacarcinoom met een hoog risico op metastasering worden momenteel nabehandeld met chemotherapie. De eerste bewijzen dat adjuvante chemotherapie na mastectomie bij deze patiënten tot langere ziektevrije alsmede totale overleving leidt zijn afkomstig uit studies tussen 1970 en 1980. Bonadonna et al. verrichtten een meta-analyse van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties