Eerste dunnedarm-buikwandtransplantatie in Nederland

Klinische praktijk
Jan W. Haveman
T.M. (Tallechien) Tempelman
H.S. (Sijbrand) Hofker
Patrick C. Khoe
Gerard Dijkstra
Paul M. Werker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9788
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Als totale parenterale voeding (TPV) niet mogelijk is, is een dunnedarmtransplantatie de enige kans op langetermijnoverleving voor patiënten met darmfalen. Maar bij 20-33% van de patiënten treden na een geïsoleerde dunnedarmtransplantatie complicaties van de buikwand op.

Casus

Wij zagen een 24-jarige vrouw met een kortedarmsyndroom dat werd veroorzaakt door een ernstig gecompliceerd beloop van de ziekte van Crohn. Nadat ze ruim 5 jaar was behandeld met TPV, stelden we de indicatie voor een dunnedarmtransplantatie. Een buikwandtransplantatie was ook nodig vanwege een buikwanddefect, vele littekens van de buikwand en het gebrek aan ruimte in de buik. Patiënte onderging een gecombineerde dunnedarm-buikwandtransplantatie. 6 maanden hierna had ze een sufficiënte buikwand en een niet-afwijkende BMI en had ze geen voedingslijnen meer nodig.

Conclusie

Deze casus beschrijft de eerste gecombineerde dunnedarm-buikwandtransplantatie in Nederland en in de Eurotransplant-regio bij een patiënte met een eindstadium van darmfalen en met ernstige problemen van de buikwand.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Afd. Abdominale chirurgie: dr. J.W. Haveman en drs. H.S. Hofker, gastro-intestinaal chirurgen en transplantatiechirurgen.

Afd. Plastische chirurgie: drs. T.M. Tempelman, drs. P.C. Khoe en prof.dr. P.M. Werker, plastisch chirurgen.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: prof.dr. G. Dijkstra, mdl-arts.

Contact dr. J.W. Haveman (j.w.haveman@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Dr. F. van der Heide, mdl-arts, drs. J.F. Lange en drs. C. Krikke, gastro-intestinaal chirurgen en transplantatiechirurgen, drs. G.J. Nieuwenhuijs-Moeke, anesthesioloog en dr. R.A. Pol, vaatchirurg en transplantatiechirurg, droegen bij aan de totstandkoming van dit manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan W. Haveman ICMJE-formulier
T.M. (Tallechien) Tempelman ICMJE-formulier
H.S. (Sijbrand) Hofker ICMJE-formulier
Patrick C. Khoe ICMJE-formulier
Gerard Dijkstra ICMJE-formulier
Paul M. Werker ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties