Eenzijdige voorlichting voor vrouwen over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker maakt geïnformeerde en weloverwogen keuze onwaarschijnlijk

Opinie
H. van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1026-8
Abstract

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is onder vuur komen te liggen. De bedoeling van het onderzoek is vroegtijdige sterfte aan borstkanker te voorkomen – en liefst ook vroegtijdige sterfte in het algemeen. De hoop in Nederland was dat dankzij het screeningsprogramma er op den duur per jaar 750 vrouwen minder aan borstkanker zouden overlijden; dat zou vrouwen die meedoen 30 aan borstkankersterfte schelen.

Deze hoop was met name op onderzoek in Zweden gebaseerd, en op nadere modelberekeningen die waren uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam.1 Inmiddels is het de vraag of men niet veel te optimistisch is geweest: uit een uitgebreide analyse van de 8 grote vergelijkende onderzoeken hiernaar komt naar voren dat de sterfte aan borstkanker onder vrouwen die meedoen aan screening weinig of niet lager is dan onder vrouwen die niet meedoen.2 Ook in Nederland lijkt deze conclusie zich op te dringen. In Nijmegen wordt al 20…

Auteursinformatie

Het Parool, Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam.

Contact Drs.H.van Maanen, wetenschapsjournalist (hvm@parool.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties