Een zwangere vrouw met een bloedvat in de vliezen

Wat is de diagnose?
Gerard-Peter G.M. Frank
Roger Heydanus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7037
Abstract

Een 34-jarige primigravida was zwanger van een dichoriale gemelli na intracytoplasmatische sperma-injectie. Bij structureel echoscopisch onderzoek zagen wij met behulp van kleurendoppleronderzoek een abnormaal verlopend bloedvat in het tussenschot van de 2 vruchtzakken (figuur a). We stelden de diagnose ‘velamenteuze insertie van de navelstreng’. Na counseling van de aanstaande ouders besloten we om bij 37 weken een primaire sectio caesarea uit te voeren. Bij een zwangerschapsduur van 35 weken meldde patiënte zich op de verloskamers; zij was spontaan in partu geraakt en we vervroegden de geplande sectio. Patiënte beviel van 2 gezonde dochters, zij wogen 2048 en 2028 g (beide…

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis locatie Langendijk, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Breda.

Drs. G.P.G.M. Frank,anios gynaecologie; dr. R. Heydanus, gynaecoloog.

Contact drs. G.P.G.M. Frank (gpgmfrank@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Gerard-Peter G.M. Frank ICMJE-formulier
Roger Heydanus ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties