Een zwangere vrouw met een bloedvat in de vliezen

Wat is de diagnose?
Gerard-Peter G.M. Frank
Roger Heydanus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A7037
Abstract
Download PDF

artikel

Een 34-jarige primigravida was zwanger van een dichoriale gemelli na intracytoplasmatische sperma-injectie. Bij structureel echoscopisch onderzoek zagen wij met behulp van kleurendoppleronderzoek een abnormaal verlopend bloedvat in het tussenschot van de 2 vruchtzakken (figuur a). We stelden de diagnose ‘velamenteuze insertie van de navelstreng’. Na counseling van de aanstaande ouders besloten we om bij 37 weken een primaire sectio caesarea uit te voeren. Bij een zwangerschapsduur van 35 weken meldde patiënte zich op de verloskamers; zij was spontaan in partu geraakt en we vervroegden de geplande sectio. Patiënte beviel van 2 gezonde dochters, zij wogen 2048 en 2028 g (beide gewichten bevinden zich tussen het 20e en 50e percentiel) en hadden een goede start. Het 2e kind werd geboren in staande vliezen, de velamenteuze insertie was daardoor goed te zien (figuur b). Na een korte opname wegens prematuriteit verlieten zij het ziekenhuis in goede conditie. Bij zwangerschappen met een velamenteuze insertie van de navelstreng lopen de divergerende navelstrengen vanuit de placenta door de vliezen zonder dat de beschermende gelei van Wharton eromheen zit. De pathogenese is onbekend. De diagnose wordt echoscopisch gesteld met behulp van kleurendoppleronderzoek. De risico’s van een velamenteuze insertie van de navelstreng zijn verbloeding van de foetus bij het breken van de vliezen, vasa praevia, retentio placentae en trombose van de bloedvat door compressie.

Figuur 1

Diagnose

Velamenteuze insertie van de navelstreng.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis locatie Langendijk, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Breda.

Drs. G.P.G.M. Frank,anios gynaecologie; dr. R. Heydanus, gynaecoloog.

Contact drs. G.P.G.M. Frank (gpgmfrank@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Gerard-Peter G.M. Frank ICMJE-formulier
Roger Heydanus ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties