Hereditaire hemorragische teleangiëctasie in de zwangerschap

Een zwangere met een spontane hematothorax

Klinische praktijk
Selma M. Mourad
Ruth Mies
Tim Frenzel
Simone Willems
Erik van der Heijden
Leo J. Schultze Kool
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9948
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

De incidentie van hereditaire hemorragische teleangiëctasie (HHT, de ziekte van Rendu-Osler-Weber) is in Nederland 1:5000, maar circa 1:1300 bij mensen van Antilliaanse afkomst. De ziekte wordt gekenmerkt door het ontstaan van teleangiëctasieën en arterioveneuze malformaties (AVM’s) die tot ernstige morbiditeit en sterfte kunnen leiden.

Casus

Een 31-jarige primigravida meldde zich bij 31 1/7 weken zwangerschap met dyspneu bij de huisarts. Wegens een vermoeden van longembolieën werd zij verwezen voor nadere diagnostiek. Een CT-scan toonde een hematothorax bij een bloedende AVM in de linker long. De familieanamnese suggereerde de mogelijkheid van HHT. Na multidisciplinair overleg werd een primaire keizersnede verricht waarna in dezelfde sessie de AVM werd geëmboliseerd. Patiënte had een genmutatie die paste bij HHT type 2.

Conclusie

Zwangere patiënten met HHT lopen risico op ernstige morbiditeit, vooral wanneer zij niet gescreend zijn op AVM’s. Een multidisciplinaire aanpak met afweging van diverse scenario's verdient bij deze patiënten de voorkeur.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: dr. S.M. Mourad, gynaecoloog i.o. (thans: Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede).

Afd. Longziekten: drs. R. Mies, longarts (thans: ETZ, Tilburg); dr. E. van der Heijden, longarts.

Afd. Intensive Care: dr. T. Frenzel, anesthesioloog-intensivist.

Afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde: drs. S. Willems, anesthesioloog.

Afd. Radiologie: prof.dr. L.J. Schultze Kool, interventieradioloog.

Contact dr. S.M. Mourad (selma.mourad@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Margit Klok (destijds coassistent gynaecologie) en Wieteke Heidema (gynaecoloog-perinatoloog), beiden verbonden aan het Radboudumc, waren betrokken bij de eerste versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Selma M. Mourad ICMJE-formulier
Ruth Mies ICMJE-formulier
Tim Frenzel ICMJE-formulier
Simone Willems ICMJE-formulier
Erik van der Heijden ICMJE-formulier
Leo J. Schultze Kool ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties