Cerebrovasculaire accidenten op jonge leeftijd bij de ziekte van Rendu-Osler-Weber; een inventariserend onderzoek op de Nederlandse Antillen

Onderzoek
G.A.J. Jessurun
J.C. Nossent
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:428-31
Abstract

Samenvatting

Aan de hand van de ziektegeschiedenis van een patiënt worden enkele klinisch-epidemiologische aspecten van ziekte van Rendu-Osler-Weber op de Benedenwindse Eilanden der Nederlandse Antillen besproken. In de periode 1980-1990 werd bij 32 opgenomen patiënten (17 mannen en 15 vrouwen) deze aandoening vastgesteld. Binnen deze groep bleken er 8 families te zijn met ieder twee patiënten. De puntprevalentie per 1991 bedroeg 19,4100.000, hetgeen ruim 10 maal zo hoog is als tot dusver beschreven. Epistaxis, gastro-intestinaal bloedverlies en cerebrovasculaire accidenten (CVA) waren de meest voorkomende eerste symptomen. De gemiddelde leeftijd ten tijde van de diagnose bedroeg 53,2 jaar. In totaal ontstond bij 11 patiënten (34) een pulmonale arterioveneuze malformatie (AVM). Voorts maakten 11 patiënten (34) in totaal 12 maal een CVA door op een gemiddelde leeftijd van 48 jaar; bij 4 van deze patiënten ontstond een ischemisch CVA bij aanwezigheid van een pulmonale AVM, terwijl 3 patiënten een bloedig CVA doormaakten bij aanwezigheid van een cerebrale AVM. Het CVA op jonge leeftijd blijkt derhalve bij Antillianen een complicatie bij ziekte van Rendu-Osler-Weber, die nauwgezet onderzoek hiernaar rechtvaardigt.

Auteursinformatie

G.A.J.Jessurun, assistent-geneeskundige; dr.J.C.Nossent, internist.

Contact St. Elisabeth Hospitaal, afd. Inwendige Geneeskunde, Breedestraat 193

Ook interessant

Reacties