Een zuigeling met onbegrepen epilepsie: slachtoffer van münchhausen-by-proxysyndroom

Klinische praktijk
J. Carlijn van Gaal
Ronald Petru
Lilian T.L. Sie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2420
Abstract

Dames en Heren,

Voor de patiënt in deze klinische les werd medische hulp ingeroepen wegens een status epilepticus. De uiteindelijke diagnose was opmerkelijk. Deze ziektegeschiedenis onderstreept het belang van alertheid en observatie tijdens de evaluatie van een kind met een opvallend klinisch beloop.

Patiënt A, een jongen van 6 maanden oud, wordt aangemeld bij de alarmcentrale in verband met een reanimatie. De heteroanamnese wijst uit dat de zuigeling gedurende 5 min buiten bewustzijn in de box lag met symmetrisch schokken van armen en benen. Daarna verslapte het kind, stopte met ademhalen, en liep blauw aan. Vader begon daarop met mond-op-mondbeademing.

Wanneer het ambulancepersoneel ter plaatse arriveert, treffen zij de jongen aan met een gegeneraliseerd tonisch-klonisch epileptisch insult met niet-afwijkende vitale functies. 2 maal wordt midazolam intraveneus toegediend, met kortdurend effect. Bij aankomst op de dichtstbijzijnde spoedopvang is er sprake van een status epilepticus. Men slaagt er in eerste instantie niet…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Afd. Neurologie: drs. J.C. van Gaal, arts-onderzoeker (thans: Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Medische Oncologie en Kinderoncologie); dr. L.T.L. Sie, kinderneuroloog.

Afd. Intensive Care: drs. R. Petru, kinderarts-intensivist.

Contact dr. L.T.L. Sie (l.sie@neuro.umcn.nl)

Verantwoording

Drs. A. Meijer, radioloog (UMC St Radboud), beoordeelde mede de radiologische beelden.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 september 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties