Een zuigeling met een zwelling op het hoofd

Wat is de diagnose?
Laura Beer
Erim van Os
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A1975

Casus

Een mannelijke zuigeling van 1 maand oud werd naar onze polikliniek gebracht met een harde zwelling op het achterhoofd. Deze zwelling was al aanwezig vanaf de geboorte en voelde aanvankelijk zacht aan; later trad een geleidelijke verharding op. Patiënt was aterme geboren middels een spontane vaginale partus zonder kunstverlossing. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een gezonde zuigeling met een harde zwelling op het achterhoofd, net craniaal van de achterste fontanel, met een diameter van ongeveer 6 cm (figuur a). De zwelling was niet pijnlijk en fluctueerde niet. Er werd gedacht aan een gecalcificeerd cefaal hematoom. Deze diagnose werd bevestigd…

Auteursinformatie

Alysis Zorggroep Rijnstate, afd. Kindergeneeskunde, Arnhem.

Contact drs. L. Beer (drs.l.beer@gmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 7 april 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties