Een zuigeling met een zwelling op het hoofd

Wat is de diagnose?
Laura Beer
Erim van Os
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A1975
Download PDF

artikel

Casus

Een mannelijke zuigeling van 1 maand oud werd naar onze polikliniek gebracht met een harde zwelling op het achterhoofd. Deze zwelling was al aanwezig vanaf de geboorte en voelde aanvankelijk zacht aan; later trad een geleidelijke verharding op. Patiënt was aterme geboren middels een spontane vaginale partus zonder kunstverlossing. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een gezonde zuigeling met een harde zwelling op het achterhoofd, net craniaal van de achterste fontanel, met een diameter van ongeveer 6 cm (figuur a). De zwelling was niet pijnlijk en fluctueerde niet. Er werd gedacht aan een gecalcificeerd cefaal hematoom. Deze diagnose werd bevestigd middels schedelröntgenfoto waarop een expansieve afwijking, omgeven door een radiopake rand te zien was (zie figuur b). Een cefaal hematoom ontstaat als gevolg van een subperiostale bloeding die beperkt wordt door de anatomische grenzen van de schedelnaden. Deze hematomen worden vaak veroorzaakt door trauma als gevolg van kunstverlossing en komen voor bij 0,2-3% van de pasgeborenen. De zwelling wordt meestal 24-72 h na geboorte zichtbaar. De bloeding resorbeert meestal spontaan binnen 4 weken. Bij 3-5% van de patiënten treedt calcificatie en verbening op. Bij onze patiënt werd de zwelling operatief verwijderd.

Figuur 1

Diagnose

Gecalcificeerd cefaal hematoom.

Auteursinformatie

Alysis Zorggroep Rijnstate, afd. Kindergeneeskunde, Arnhem.

Contact drs. L. Beer (drs.l.beer@gmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 7 april 2010

Ook interessant

Reacties