De subgaleale bloeding bij de neonatus; een potentieel levensbedreigende extracraniële bloeding

Klinische praktijk
J. Fuijkschot
T. Antonius
P.W. Meijers
S. Vrancken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:96-4
Abstract

Samenvatting

Bij een aterm geboren vrouwelijke neonatus ontstond een ernstige hypovolemische shock ten gevolge van een subgaleale bloeding. Dit is een extracraniële bloeding tussen de galea aponeuritica en het periost van de schedel. De vermoedelijke oorzaak was een traumatisch verlopen vacuümextractie. Met toediening van grote volumen vocht en bloedproducten werd patiënte behandeld, alsmede met verdere ondersteuning van circulatie en respiratie. De subgaleale bloeding verschilt klinisch van enkele frequenter voorkomende neonatale zwellingen van het hoofd en vertoont een progressieve, diffuse, mobiele, elastische zwelling, die niet begrensd wordt door de schedelnaden. Het cefaal hematoom daarentegen is vast-elastisch en wordt wél begrensd door de schedelnaden. Het caput succedaneum is week, niet scherp afgrensbaar en direct post partum zichtbaar. Een traumatisch verlopen vacuümextractie vormt een duidelijk risico voor het ontstaan van een subgaleale bloeding. Vanwege de hoge sterfte bij subgaleale bloedingen onderstrepen wij het belang van vroegtijdige herkenning en adequate behandeling van deze aandoening. Gezien het verhoogde risico op het gelijktijdig bestaan van andere afwijkingen, waaronder intracraniële bloedingen, dient men bij een subgaleale bloeding verder beeldvormend onderzoek van het cerebrum te overwegen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:96-100

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Neonatologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Hr.J.Fuijkschot, arts in opleiding tot kinderarts; hr.T.Antonius, kinderarts; mw.S.Vrancken, kinderarts-neonatoloog.

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Kindergeneeskunde, Ede.

Hr.P.W.Meijers, kinderarts.

Contact hr.J.Fuijkschot (j.fuijkschot@cukz.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties