Een zuigeling met een blauw, gezwollen scrotum

Wat is de diagnose?
Willem M.H. Geurts van Kessel
Mechelien H. Rövekamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B369
Abstract

Casus

Bij een pasgeboren jongen viel een blauw, gezwollen scrotum op (figuur a). Palpatoir ging het beiderzijds om een aan de proximale zijde goed afgrensbare zwelling, maar de testes konden niet afzonderlijk worden onderscheiden. Als patiënt huilde, nam de zwelling niet toe. Bij doorvallend lamplicht bleken beide scrotumhelften in hun geheel doorschijnend (diafaan) te zijn (zie figuur b). De diagnose luidde ‘bilaterale niet-communicerende hydrocele’. Deze afwijking is zelflimiterend en behoeft geen behandeling. Een dergelijke zwelling is het restant van de tunica vaginalis peritonei. Bij het indalen van de testis, rond de 8e zwangerschapsmaand, wordt een uitstulping van het peritoneum mee…

Auteursinformatie

Gelre Ziekenhuizen, locatie Lukas, Apeldoorn.

Drs. W.M.H. Geurts van Kessel, onderzoeker; dr. M.H. Rövekamp, kinderarts.

Contact drs. W.M.H. Geurts van Kessel (willem.geurtsvankessel@gmail.com)

Verantwoording

M.Haazenbroek, medisch fotograaf, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn, maakte de foto’s.
Aanvaard op 21 juli 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties