Een zeventiende eeuwsche voorlooper van ons tijdschrift

Perspectief
Baumann, E.D.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1921;65:2563-70