Een en ander van het geneeskundig Rotterdam der zestiende en zeventiende eeuw

Elias, J.Ph.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1911;55:117-23