Iets over de dysenterie in de zestiende en zeventiende eeuw

Perspectief
Baumann, E.D.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:41-18